Ел. инсталации

Електричеството е един от най-важните фактори в живота ни днес. По тази причина ние работим с квалифицирани специалисти в тази област. На разположение сме за:

 • монтаж на ключове, контакти и осветителни тела
 • монтаж на разклонителни и конзолни кутии и свързване
 • изграждане и монтаж на табла
 • полагане и изтегляне на проводници
 • лампени и контактни излази
 • монтаж на кабелни канали
 • изкопни дейности
 • полагане на кутии, тръби, гофрирана тръба по арматурна
 • монтаж на гръмотводна и заземителна инсталация
 • монтаж аудио видеодомофони
 • изграждане на слаботокови ел. инсталации
 • ремонти дейности при повреди в електро инсталации
 • монтаж на ел. уреди
 • монтаж на полилей

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time

Обади се